EHOWS SRB5                              eho socnet1b               eho socnet2d

Volonterski rad u Slovačkoj

U saradnji sa Evangeličkom dijakonijom evangeličke a.v. crkve iz Bratislave EHO je pokrenula novi projekat "VOLONTER – prijatelj starih", koji pruža mogućnost mladim ljudima iz Srbije da odu na godinu dana u Republiku Slovačku, gde bi volontirali u ustanovama socijalne zaštite širom Slovačke. Ustanove gde bi se radilo su uglavnom domovi za stara lica, čiji osnivač je Evangelička dijakonija i manjeg su kapaciteta. Najčešće se nalaze u manjim mestima nadležnosti su Evangeličke dijakonije iz Bratislave.
Volonterska socijalna godina, kako se ovaj projekat još naziva je mogućnost da mlada osoba stekne nova iskustva, razvije svoje potencijale i nauči nešto novo.
Uslovi koje bi kanditat/kinja trebalo da zadovoljava su sledeći:
* Uzrast od 19-25 godina
* Dobro vladanje srpskim jezikom (nije neophodno poznavanje slovačkog)
* Prilagodljivost i komunikativnost
* Izražena socijalna i humanitarna karakteristika ličnosti
Volonter će za vreme svog boravka u Slovačkoj biti zdravstveno osiguran sa obezbeđenim smeštajem i ishranom. Za svoj angažman mesečno će dobijati volontersku nadoknadu. Takođe postoji i mogućnost pohađanja raznih kurseva i rekreativnih aktivnoati u lokalnoj sredini. U koordinaciji sa EHO Evangelička dijakonija će pomoći volonterima da se se lakše adaptiraju i da boravak u Republici Slovačkoj protekne bez problema.
Za sve informacije javite se Mariji Parnicki iz Ekumenske humanitarne organizacije na brojeve telefona 021/466 588 ili 469 683 i na internetu: www.diakonia.sk

FaLang translation system by Faboba