Novi kursevi kompjutera i engleskog jezika počeli su ove nedelje. Korisnici koji ih pohađaju, njih 20, dolaze iz različitih organizacija: “Multis”, Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Novog sada, Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Udruženje transplantiranih i dijaliziranih bubrežnih invalida Vojvodine.

Predavači na kursevima su naši volonteri: Borko Panin, Josip Stante i Jelena Gagrčin.

Takođe, dvodnevni seminar o Upravljanju projektom održan je 20-21. februara za 13 učesnika iz organizacija osoba sa invaliditetom iz čitave Vojvodine. Trening je održan u prostorijama EHO, a isti će ponovo biti organizovan za 15 učesnika 19-20. marta 2004.