U okviru predmeta „Interakcija računar-čovek“ koji slušaju studenti IV godine Elektrotehničkog fakulteta, održane su vežbe u prostorijama Resursnog centra. Cilj ove saradnje je da se studenti upoznaju sa kompjuterskom tehnologijom prilagođenom osobama sa invaliditetom, a koju Centar poseduje i koristi.

Početkom marta je 50 studenata odlušalo prezentaciju o Life Tool dodatnoj opremi a potom i posetilo Resursni centar, gde su mogli isprobati ovu opremu. Takođe, studenti su videli kako osobe sa invaliditetom rade na kompjuteru uz korišćenje Life Tool opreme i koliko ona može povećati samostalnost osoba sa invaliditetom u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti.

Studenti koji su zainteresovani, nastavili su saradnju sa nama i povezali smo ih sa našim korisnicima.