Resursni centar za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije u četvrtak 13.5.2004. godine dodelio je diplome svojim korisnicima, koji su uspešno završili kurseve za rad na računaru i kurseve engleskog jezika.

Ukupno 37 osoba sa invaliditetom, od čega je četvoro mladih ljudi sa lakšom mentalnom ometenošću, završilo je besplatnu dvomesečnu obuku za rad na računaru. 5 osoba je u okviru ovog programa obuke završilo i kurs engleskog jezika.

U okviru Resursnog centra za osobe sa invaliditetom funkcioniše računarski centar koji raspolaže računarima opremljenim dodatnom opremom koja osobama sa invaliditetom omogućava nove načine komunikacije, odnosno stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje. Oprema je proizvod austrijske firme «Life Tool», i nastala je na osnovu dugogodišnjih praktičnih iskustava u radu sa osobama sa invaliditetom i istraživanjem njihovog rada i potreba pri korišćenju računara. Njome je omogućeno da osoba sa invaliditetom lakše i jednostavnije rukuje računarom, bez obzira na vrstu i stepen invalidnosti. U dosadašnjem periodu kroz kurseve za rad na računarima prošlo je ukupno 62 korisnika, dok od sledeće nedelje kreću nove grupe koje obuhvataju 25 novih polaznika.

Korisnici i novi polaznici kurseva su pre svega osobe sa invaliditetom zatim zaposleni u organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom, kao i volonteri koji su uključeni u rad sa osobama sa invaliditetom.

Svi korisnici, zavisno od njihovih želja i potreba, imaju mogućnost korišćenja računara, štampača, skenera, interneta, i ostalih resursa kojima raspolaže Centar.