EHOWS SRB5                              eho socnet1b               eho socnet2d

Kratki pregled istorijata EHO do 31.12.2019.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) je neprofitno udruženje građana koje nastavlja rad Ekumenske humanitarne službe (EHS) osnovane 19. februara 1993. godine na inicijativu Svetskog saveta crkava (WCC).

Osnivač i prvi direktor organizacije bio je Karolj Bereš (sveštenik Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji), koji je vodio organizaciju do 2008. godine. Nažalost, iste godine gosp. Bereš je preminuo, a njegova najbliža saradnica Ana Bu je bila vd direktora u periodu 2008. - 2009. godina. U periodu, 2010. - 2015. direktor EHO bio je Vladislav Ivičiak (sveštenik Slovačke evangeličke A.V. crkve u Srbiji). Nakon toga u kratkom periodu vd direktora bila je Edit Mokuš, Koordinator finansija u EHO. Od 2016. godine organizacijom rukovodi Tilda Gyenge Slifka, sveštenica Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji. Od januara 2020. godine organizacijom rukovodi Anna Brtka Valent, diplomirani ekonomista - master.

U samom početku, organizaciju su činile dve osobe, koje su svoj rad organizovale u maloj kancelariji u centru Novog Sada. Do 2006. godine, kada je izgrađen i otvoren EHO centar,  zaposleni u EHO su radili u više kancelarija u Gradu.  Danas, EHO radi u svom objektu (EHO centar) i zapošljava 80 osoba, ima 50 spoljnih/terenskih saradnike u 30 opština i gradova u Srbiji i mrežu od 150 volontera.

Osnivači EHO su predstavnici/e sledećih crkava:

  • Slovačke evangeličke A.V. crkve u Srbiji;
  • Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji;
  • Evangeličke metodističke crkve u Srbiji;
  • Apostolskog egzarhata za grkokatolike u Srbiji i Crnoj Gori;
  • Evangeličke hrišćanske A.V. crkve u Srbiji- Vojvodini.

Od samog osnivanja rad EHO predstavlja primer saradnje crkava u obavljanju dijakonijskog rada širom Vojvodine. EHO svedoči o misiji crkava u radu sa siromašnima i marginalizovanima. Jedinstvena mreža dijakonijskih grupa od 200 volontera i volonterki raznih veroispovesti postala je zaštitni znak EHO u Vojvodini, dokazujući time da su i tradicionalne društvene strukture, kao što su crkve, pokretačka snaga razvoja građanskog društva.

EHO se pokazala kao otvorena i fleksibilna organizacija koja uspešno odgovara na izazove koje pred nju i društvo u celini stavljaju procesi reformi, demokratizacije Srbije i evropskih integracija EHO danas ima reputaciju organizacije civilnog društva koja se bavi opštim društvenim problemima. Pionirsku ulogu EHO u kreiranju inicijativa koje doprinose rešavanju socijalnih problema i podsticanju rada drugih organizacija potvrđuje i činjenica da su mnogi njeni projekti drugim organizacijama i institucijama poslužili kao model dobre prakse.

FaLang translation system by Faboba