EHOWS SRB5                              eho socnet1b               eho socnet2d

Početak implementacije projekta “Istraživanje kršenja ljudskih prava Roma vraćenih u Srbiju“

Projekat je finansijski podržan od „Instituta za otvoreno društvo" (OSI) u Budimpešti/Mađarska, a realizovaće ga Romski resursni centar Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada.
Ovaj osmomesečni projekat će raditi na jačanju kapaciteta romskih organizacija za sprovođenje vladavine zakona i poštovanja ljudskih prava Roma, time što će stvoriti novu, visoko-obučenu i umreženu grupu romskih istraživača/istraživačica. Oni će raditi na prikupljanju podataka o kršenju ljudskih prava Roma vraćenih na osnovu ugovora o readmisiji koje je sklopila Srbija sa zemljama Zapadne Evrope.
U ciljeve ovog projekta spada i promovisanje nacionalnih, regionalnih i međunarodnih instrumenata ljudskih prava koji se odnose na položaj Roma-povratnika kao i izgradnja jakog partnerstva između romskih i ne-romskih organizacija kao i između samih romskih organizacija.
Izabrani aktivistki/aktivistkinje romskih organizacija će učestvovati na dva trening modula koji će ih osposobiti da rade kao istraživači i nakon toga će učestvovati u terenskim istraživanjima gde će imati priliku da primene znanje dobijeno na treningu po sistemu „učenje uz rad".
Ovako prikupljeni podaci mogu poslužiti za izradu budućih akcija i strategija za poboljšanje položaja Roma-povratnika.

FaLang translation system by Faboba