Obaveštavamo Vas da je iz štampe izašao prvi broj časopisa “Linker” koji se bavi pitanjima osoba sa invaliditetom, u izdanju Resursnog centra za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije.

Linker promoviše socijalni model invalidnosti i zalaže se za poštovanje principa jednakih mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom.
Prvi broj časopisa posvećen je aktuelnoj temi zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a finansijski su ga omogućili Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Sekretarijat za obrazovanje i kulturu Izvršnog Veća Vojvodine.

Pored štampane verzije, Linker se može dobiti i u CD verziji, a dostupan je i na internet stranici www.resursnicentar.ehons.org (Word i PDF format).

Verziju Linkera u PDF formatu od 18 MB možete pogledati ovde.
Verziju Linkera u PDF formatu od 6 MB možete pogledati ovde.
Word verziju Linkera možete pogledati ovde (756 KB)