Preuzeto iz “Dnevnika”-a 17.2.2005.
Jubilej Resursnog centra

I obuka i lepa reč

Resursni centar za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) juče je proslavio dve godine postojanja. Kroz različite vidove edukacije prošlo je preko 300 korisnika, pružili su preko 2500 usluga informisanja i konsultacija, finansirali preko 40 manjih projekata za osobe sa invaliditetom i pokrenuli programe podrške pri zapošljavanju takvih osoba. Korisnici centra su zadovoljni i kako kažu, sem obuke i informacija u Resursnom centru uvek ih dočeka i otprati lepa reč.
Resursni centar za osobe sa invaliditetom znači mnogo. 

Obuku, mogućnost dobijanja informacija i pripremu za zapošljavanje, koje je pored obrazovanja najbitnije. Tu se korisnici mogu obučiti da koriste kompjutere i da uče strane jezike, jer su ta dva znanja danas osnovni preduslovi za zaposlenje – objasnila nam je Milica Mima Ružičić iz udruženja koje se bavi problemima invaliditeta „Živeti uspravno“.
Resursni centar radi na tome da poboljša kvalitet života i samostalnost ovih osoba i da doprinese izgradnji tolerancije i većeg razumevanja. Takođe, kao najbitniji segment rada Centra je podrška i pomoć pri zapošljavanju hendikepiranih.
- Teško napredujemo kada je reč o zapošljavanju naših korisnika, ali ih pripremamo da jednog dana imaju znanje koje im je neophodno. Nažalost naše zakonodavstvo izjednačava osobe sa invaliditetom i ne daje im nikakve beneficije. Država bi trebalo da stimuliše preduzeća da zapošljavaju invalide kojima bi bilo draže da ne moraju da čekaju socijalnu pomoć, već da budu korisni članovi društva – rekao je direktor EHO-a Karolj Bereš.
Na proslavi dvogodišnjice Centra, prikazan je kratak film o radu ove organizacije, a podeljene su i zahvalnice pojedincima, ustanovama i institucijama koje su pomogle njegov razvoj. Zahvalnice su, između ostalih dobili, volonteri Centra, pokrajinski Sekretarijat za rad, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost i Sekretarijat za obrazovanje i kulturu, kao i pojedini mediji: „Dnevnik“, Mađar so“ i Radio Novi Sad.
Resursni centar je kao projekat EHO-a i Dijakonije Austrije pokrenut u novembru 2002. godine. Finansira ga Ministarstvo inostranih poslova Republike Austrije, a podržavaju ga Sekretarijat za obrazovanje i kulturu i Sekretarijat za rad, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost.
Centar raspolaže računarima sa dodatnom i prilagođenom opremom „Life Tool“ koja osobama sa invaliditetom olakšava korišćenje kompjutera, korisnicima pruža mogućnost besplatnog korišćenja interneta. Takođe omogućava prevoz svih korisnika Centra.

A. Vidanović