EHOWS SRB5                              eho socnet1b               eho socnet2d

Završetak EHO RRC / CIDA programa izgradnje kapaciteta romskih aktivistkinja

rrc6mc.jpg Ekumenska humanitarna organizacija je u periodu 24.03 – 25.03.2007. u Novom Sadu u Hotelu "Putnik" održala šesti i zadnji modul u EHO-RRC / CIDA programu izgradnje kapaciteta romskih aktivistkinja. Tom prilikom učesnice su preko konkretnih primera i aktivnosti bile su upućene u zastupanje romskih prava i značaj logičkog okvira za planiranje i realizaciju projekta. Na prigodnoj svečanosti učesnicama projekta podeljeni su certifikati. Za više informacija i slike, ispratite link "Read more..."
O PROJEKTU PROGRAM IZGRADNJE KAPACITETA ROMSKIH AKTIVISTKINJA
Jednogodišnji projekat Program izgradnje kapaciteta romskih aktivistkinja, finansiran je od Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA). Projekat je imao za cilj jačanje kapaciteta romskih organizacija, naročito Romkinja širom Srbije. Takođe, ovim projektom želeli smo stvoriti novu, priznatu, visoko-obučenu i umreženu grupu romskih aktivistkinja, kao i izgraditi jako partnerstvo između romskih i ne-romskih organizacija/aktivista i državnih ustanova, koje su nadležne za ljudska prava i rodnu ravnopravnost.
Treninzi 18 romskih aktivistkinja iz Srbije (Subotica, Sombor, Novi Sad, Mačvanska Mitrovica, Beograd, Obrenovac, Negotin, Niš i dr.) učestvovalo je na 6trening modula, iz oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, NVO aktivizma, komunikacije i odnosa sa javnošću, javnog zagovaranja i lobiranja, osnove pisanja predloga projekta, veštine upravljanja projektom, veštine vođenja radionice i dr. Čak 7 učesnica je neku od ovih tema slušalo prvi put. Ovde je značajno istaći da su to ujedno bile i teme u kojima su imale priliku da se praktično isprobaju u vršnjačkim radionicama.
Ukupan broj zainteresovanih učesnica je bio 23, a njih 20 je prošlo selekciju, a 16 aktivistkinja je prošlo više od 60% programa. Broj učesnica po treningu je varirao od 14 do 19. Ukupno je bilo uključeno 20 različitih romskih NVO iz 10 gradova Srbije, a do kraja se taj broj sveo na 18 učesnica.
Vršnjačke radionice: Održano je 16 radionica i to na teme koje su učesnice same birale (ljudska prava – prava žena, rodna ravnopravnost, reproduktivno zdravlje, nasilje u porodici). Učesnice su ih držale u svojim organizacijama. Tokom izveštavanja o ovim radionicama, imale su priliku da razmene iskustva i dobiju dodatne sugestije. Dodatna vrednost je što su morale da brinu i o pravdanju finansijskih sredstava jer to doprinosi podizanju nivoa odgovornosti u radu NVO. Ove radionice su u evaluaciji najčešće pominjane kao pokrenute akcije u zajednici.
Povezivanje i umrežavanje aktivistkinja: činjenica da je projektom obuhvaćen širok geografski prostor je jako bitna, jer se više od pola učesnica nisu poznavale na početku, a na kraju su istakle da su im nova poznanstva izuzetno dragocena. Neke su iskoristile priliku da zajednički drže radionice, ili su pokrenule komunikaciju i van projekta. Period od godinu dana je kratak za formiranje čvršće mreže, pri čemu već postoji Ženska Romska Mreža kojoj se mogu pridružiti.
Pisanje predloga projekata za EHO Fond za male grantove: – Ovo nije bila planirana aktivnost, ali je Fond prilagodio svoje prioritete CIDA projektu i učesnicama omogućio da u praksi primene svoja znanja. Dostavljeno je 9 predloga i najbolji će biti podržani od Fonda za male projekte.
Uspešnost
• Projekat je doprineo jačanju idividualnih kapaciteta učesnica što se može povezati sa činjenicom da je njih 5 tokom projekta napredovalo u svojoj organizaciji.
• Projekat je podstakao njihov aktivizam, što je vidljivo kroz rešenost da se okušaju u radioničarskom radu i želju da dograde svoja znanja iz tih oblasti.
• Na osnovu produkata evaluacione radionice i observacije izveštavanja o održanim radionicama, može se naslutiti početak procesa senzibilizacije na rodnu ravnopravnost u njihovim organizacijama (naročito onim koje se primarno ne bave ženskim pitanjima).
• Bitan je podatak da je 9 učesnica dostavilo predloge projekata za sredstva Fonda za male grantove u ime svojih organizacija što je više od 50% njih prvi put bilo u prilici da se oproba u tom poslu.
• O postignutom interesovanju za ovaj projekat u romskom pokretu govori podatak da su 2 žene, učesnice radionica u naselju, tražile dozvolu da dođu na jedan dan završnog modula o svom trošku, samo da upoznaju drugare i da vide kako to izgleda, što im je svesrdno odobreno.
U poslednjoj fazi projekta pripremljen je i „Priručnik za NVO aktiviste i aktivistkinje", koji sadrži najvažnije materijale za radinionice o ljudskim pravima, koje se mogu primeniti kod vršnjačke edukacije.

rrcpc1.jpgrrcpc2.jpg

FaLang translation system by Faboba