EHOWS SRB5                              eho socnet1b               eho socnet2d

Novosti o RRC EHO projektu „Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika u romskom naselju u Opovu“

Projekat „Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika u romskom naselju u Opovu" počeo je u septembru, 2006. godine. U okviru projekta izrađen je Plan aktivnosti kojim su definisane konkretne aktivnosti, vremenski period njihove realizacije, kao i odgovorne osobe/institucije koje su nadležne za sprovođenje aktivnosti. Sporazum o saradnji radi realizacije zajedničkog projekta „Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika u romskom naselju u Opovu" potpisali su predstavnici SO Opovo, Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Kancelarije za inkluziju Roma i Romskog resursnog centra Ekumenske humanitarne organizacije (RRC EHO).
rrc_op1.jpg rrc_op2.jpg
RRC EHO je potpisivanjem Sporazuma o saradnji preuzeo obavezu da implementira svoj participativni model rada u oblasti poboljšanja uslova stanovanja u romskim naseljima u Vojvodini. Pored drugih aktivnosti definisanih ovim participativnim modelom, sprovedeni su i izbori u III novom naselju u Opovu, sa ciljem formiranja „Odbora za razvoj III novog naselja"
rrc_op3.jpg
Odbor za razvoj III novog naselja formiran je demokratskim izborima 30.11.2006. u III novom naselju u Opovu. Od ukupno 55 punoletnih stanovnika naselja, na izbore je izašlo 31 birač. Što je 56% od ukupnog broja birača.
Izabrani članovi i članice će u daljem procesu planiranja, izrade i realizacije ovog projekta, predstavljati stanovnike III novog naselja i zastupati njihova prava i interese.
rrc_op4.jpg
Participativni model RRC EHO predviđa i organizovanje Foruma „Perspektive razvoja III novog naselja". Forum je participativni mehanizam - platforma za dijalog, u čijem radu aktivno učestvuje Odbor za razvoj III novog naselja, Pokrajinski i lokalni organi uprave, predstavnici SO Opovo, obrazovnih, zdravstvenih, komunalnih i drugih lokalnih organa.
Cilj Foruma jeste rešavanje postojećih infrastrukturnih i pravnih problema III novog naselja, ali i ukazivanje na potencijale koji postoje u ovom romskom naselju.
rrc_op5.jpg
Prvi forum je održan 05. decembra 2006. godine u prostorijama SO Opovo. Na forumu su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada, sa akcentom na prezentaciji dva dokumenta: „Rezultati istraživanja socio-ekonomskog statusa stanovnika III novog naselja" i „Stručna ekspertiza – ocena o stanju i upoterbljivosti objekata u naselju".
Nakon prezentacija usledila je diskusija o aktuelnim problemima u III novom naselju i njihova moguća rešenja.
Planirano je da RRC u saradnji sa Odborom za razvoj III novog naselja, predstavnicima SO Opovo, Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo i Kancelarije za inkluziju Roma, tokom decembra, 2006. godine, izradi Projektni zahtev-Strategiju i neophodna budžetska sredstva, koji će nakon usvajanja istog od strane IV AP Vojvodine i inostranih donatora, uticati na poboljšanje socio-ekonomskog položaja Roma u III novom naselju u Opovu.

FaLang translation system by Faboba