EHOWS SRB5                              eho socnet1b               eho socnet2d

Grupe samopomoći

U okviru projekta Jačanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom u Vojvodini, formirane su grupe samopomoći, koje imaju za cilj povećanje samostalnosti i integraciju osoba sa invaliditetom u lokalnu zajednicu kroz rad na socijalnoj kompetenciji putem psihosocijalne podrške i edukacije. Celokupan rad u toj oblasti podeljen je na 2 segmenta – rad u grupi za podršku samim osobama sa invaliditetom, i rad u grupi za podršku osobama sa invaliditetom koje se nalaze u procesu zapošljavanja. Trenutno je u toku rad sa 10 korisnika koji su podeljeni u te dve grupe.
Pažnja je usmerena na razradu ličnih problema svakog pojedinca, odnosno, člana grupe, koji dobija podršku i razumevanje od grupe, ali je i u situaciji da pomogne drugim članovima na osnovu sopstvenog iskustva u prevazilaženju sličnog problema i na osnovu veština koje je stekao u grupi.
Članovi se osnažuju za uzimanje aktivne uloge u svom životu i u životu društvene zajednice. Kroz grupu za samopomoć, učesnici dolaze do saznanja kako da efikasnije rešavaju svoje probleme, prepoznaju svoja prava i da se zalažu za njih. Imaju priliku da saslušaju iskustva drugih pojedinaca i da međusobno razmenjuju iskustva. Kroz grupu samopomoći, trenira se poštovanje svojih i tuđih potreba, sa ciljem razvijanja veština rešavanja sukoba i osamostaljivanja grupe u daljem radu.

FaLang translation system by Faboba