EHOWS SRB5                              eho socnet1b               eho socnet2d

Otvaranje novog EHO centra

Propoved Cristoph Tapernoux-a na otvaranju EHO centra
Dame i gospodo, dragi gosti, prijatelji i kolege. Želeo bih da govorim o “dobroj službi”, a ipak neću da to činim u striktno diplomatskom smislu švajcarske spoljnje politike, u značenju nastojanja neutralne treće partije koja rešava konflikte mirnim dijalogom u aktivnoj saradnji sa svim zavađenim strankama…
Apostol Pavle u Novom Zavetu humanijem, duhovnom nivou govori o dobroj službi koju su vršili prvi hrišćani u skupu zajednice preuzimanjem inicijative,vodeći u napornom radu ili nastojanju:
(1) Dela apostolska 20:35: “Svime što sam činio pokazao sam vam da tako – mukotrpnim radom – treba pomagati slabima…”
(2) Rimljanima 12:16: “Ne idite za onim( niti za osobama) što je visoko, nego neka vas privlači što je ponizno (ili: prihvatiti skromne ljude, ili ponizna zaduženja)…”
(3) 1 Korinćanima 16:15.16: “Vi znate da su Stefanini ukućani prvina Ahaje i da su se posvetili služenju Božjim ljudima. Molim vas, moja braćo i moje sestre, sledite vođstvo takvih ljudi kao što su ovi i svih koji mukotrpno rade i služe sa njima.”
(4) 1 Solunjanima 5:12: “Molimo vas, braćo i sestre, da odajete priznanje onima koji se među vama trude, koji su vam pretpostavljeni i opominju vas (koji vas vode i poučavaju u hrišćanskom životu).”
Ukratko, apostol želi da kaže:
(Prvo) biti na dobroj usluzi je težak posao, nastojanje. No, to ne na silu, već na osnovu lične slobodne volje, učinjeno dobrovoljno.
(Drugo) cilj je da se pomogne i stoji uz skromne ili ponizne i slabe ljude, ili kako bismo danas rekli, najugroženijim ljudima u sadašnjem društvu.
(Treće) u ovoj službi smo svi pozvani da sledimo inicijativu, vođstvo onih volontera, poštujući njihov naporan rad i nastojanje, njihova profesionalna nastojanja u organizovanju i sprovođenju obaveza koje su preuzeli.
Nije potrebno da naročito naglasim da sve ovo živi u stvarnosti u našem EHO-u/u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji, zato što svi vi znate krajnje stručan rad EHO-a i njegovih dobrovoljnih i profesionalno predanih osoba koji rade svoj deo posla, doprinoseći njegovom delotvornom radu u pogledu na sve ugrožene ljude za koje i uz koje stoje. Jer odlučujuće je da u ovom društvu ni jedna nezaposlena osoba, niti stara i osamljena, sa hendikepom, pateći od neke bolesti, bili vidljivo ili nevidljivo, mora da ostaje bez pomoći ili bar bez ijednog ljudskog bića koje će saosećati s njom ili koračati s njim, ili s njom nekoliko koraka. Jer u svim tim situacijama potrebno je veliko nastojanje da se održava život u odvažnosti, pouzdanju i nadi.
Neka bi novi centar dao mnoge takve dobre usluge svima onima koji u njega ulaze i iz njega izlaze!
Na završetku mog biblijskog uvoda želim da podvučem moje poštovanje za sve ljude povezane sa EHO-om, naročito u sveopštoj javnosti: EHO se dokazao da poštuje vlasti kao i ljude, bez obzira na njihov maternji jezik ili versku ili političku pripadnost. Kao prijatelj stranac mislim da je vreme da i vlasti cene ovu organizaciju, što je uglavnom slučaj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini – i svi su zahvalni, ne samo za zasluženo poštovanje, već i za finansijske posledice toga. Što se tiče grada Novog Sada, već su učinjeni prvi koraci pridruživanja rekonsturkcionim merama “Sunčanog naselja” – i mi smo zahvalni za te korake. Međutim, u Srbiji EHO još uvek čeka na jedno primereno mesto u legislaciji za sve organizacije i građanska udruženja sa isklučivom opštekorisnošću, bez ikakve sebičnosti, uključujući izuzeće od poreza, naravno sa svom finansijskom kontrolom putem svoje javne korisnosti po državi.
Prevod sa engleskog: dr Ruth Lehotsky

FaLang translation system by Faboba