EHOWS SRB5                              eho socnet1b               eho socnet2d

Završena selekcija i obuka volontera za angažman u Sigurnoj kući

U drugom mesecu realizacije projekta "Razvoj volonterske službe pri Sigurnoj kući Centra za socijalni rad grada Novog Sada" uspešno je završena selekcija i obuka volontera. Primljeno je 30 volontera od kojih će 14 raditi sa bebama, a 16 sa decom u Sigurnoj kući.
Obuka je realizovana tokom dva vikenda u januaru mesecu. Volonteri su prva dva dana obuke dobili informacije o samom projektu, o osoblju na projektu, predviđenim aktivnostima, kao i informacije o partnerima na projektu - Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji, EHO i Centru za socijalni rad grada Novog Sada. Volonterke "Centra za volontere", EHO su buduće volontere upoznale sa pojmovima volonter i volonterski rad, statusom volontera u svetu i kod nas, kao i sa pravima i obavezama volontera. Drugog dana obuke, volonteri su dobili osnovno znanje o problematici dece lišene adekvatnog roditeljskog staranja, i definisali svoje aktivnosti, pravila rada i raspored dežurstava u Sigurnoj kući.
Volonteri su se prema svojim željama i afinitetima opredelili da li će raditi sa decom ili sa bebama, i na osnovu toga se grupa podelila na dve manje grupe, te je za njih na trećem i četvrtom danu obuke organizovana različita edukacija. Grupa koja radi sa bebama je prošla edukaciju koju su vodili pedijatar i medicinska sestra i upoznali su se karakteristikama psihomotornog razvoja beba, i praktičnim radom sa bebama (nega i ishrana). Volonteri koji su se opredelili za rad sa decom su prošli obuku o veštinama organizovanja i vodjenja radionica, koju su vodili studenti PRONI-ja. Volonteri su tokom dvodnevne obuke naučili osnovne veštine rada sa grupom i demonstrirali različite igre koje će kao budući lideri realizovati sa decom iz Sigurne kuće.

FaLang translation system by Faboba