EHOWS SRB5                              eho socnet1b               eho socnet2d

Podrška porodici kroz osnaživanje lokalnih saradnika i saradnje institucija i organizacija u lokalnoj zajednici

Lokalni saradnik za integraciju je neophodna usluga u sistemu socijalne zaštite, a naročito na nivou lokalne zajednice kao važan segment podrške porodicama izložene siromaštvu i onima koje su u krizi. Na sastanku održanom u Malom Iđošu, 15.10.2019. godine zaključeno je da nepostajanje takve usluge u lokalnoj zajednici otežava proces podrške i integracije porodica - što su i potvrdili zaključci do kojih se došlo i tokom prethodno organizovanih sastanaka širom Srbije o značaju delovanja formirane Mreže za integraciju koja pruža podršku povratnicima po Sporazumu o readmisiji iz Republike Nemačke u Republiku Srbiju.

Sastanak je bio prilika da se pored predstavljanja Mreže za integraciju povratnika, predstavi i plan daljih aktivnosti. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad i Crvenog krsta, pedagoški asistenti iz Osnovnih škola ‘’Nikola Đurković’’ i ‘’Adi Endre’’ i koordinator za romska pitanja.

U predstojećem periodu će se mapirati usluge u 15 Opština na teritoriji Republike Srbije, pri čemu će i Opština Mali Iđoš biti uključena u prikupljanje potrebnih informacija o dostupnim uslugama i servisima u sistemu socijalne zaštite. Nakon prikupljanja informacije će biti objavljene i dostupne u vidu publikacija prevedenih na nekoliko jezika: romski, albanski i nemački jezik.

Mreža lokalnih saradnika je nastala tokom 2016. godine u okviru projekta koji je finansijski podržala Dijakonija Virtemberg iz Nemačke, a Strategija Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) prepoznala važnost jačanja ove mreže na lokalnom nivou. Mreža se bavi pružanjem usluga u oblasti poboljšanja životnih uslova, integracije dece u obrazovni sistem, pružanjem podrške u izradi ličnih dokumenata, ekonomskog osnaživanja i izgradnje kapaciteta porodice za veće učešće u životu lokalne zajednice.

201910161

201910162

Oznake: Diakonie Württemberg

FaLang translation system by Faboba